Inloggen starter

Uw starter ID:

Wacthwoord:

De ondernemersscan
Neem contact met mij op

Financieringsmogelijkheden

Kredietaanvragen

De reguliere weg naar een bedrijfsfinanciering is nog steeds de bank. Het wordt echter steeds lastiger om een bedrijfskrediet te ontvangen. Wanneer u bij de bank niet terecht kunt, zijn er nog een aantal andere opties.

Als alternatief zijn er de volgende mogelijkheden:

BBMKB (borgstelling waarbij de overheid voor maximaal 50% borg staat)
U kunt van de borgstellingskrediet (BMKB) gebruik maken als u een lening wilt afsluiten, maar u de bank te weinig zekerheid kunt bieden ('onderpand', zoals gebouwen of machines).

Doordat de overheid garant staat voor een deel van de lening, is de bank eerder bereid een lening te verstrekken. Startende en innoverende bedrijven kunnen rekenen op extra gunstige voorwaarden.

Voor wie?
De BMKB borgstellingsregeling is bestemd voor ondernemingen met maximaal 250 werknemers met een jaaromzet tot 50 miljoen euro óf een balanstotaal tot 43 miljoen euro.


Aanvragen van de BMKB garantieregeling gebeurt via uw bank. Voor meer informatie http://www.agentschapnl.nl/nl/node/100390

Bbz 2004 - lening tot € 34.134,--
Als je een uitkering ontvangt en een goed ondernemersplan hebt, kun je een beroep doen op het Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (Bbz 2004). Startende ondernemers kunnen een krediet aanvragen van maximaal € 34.816,--. Voor gevestigde ondernemers geldt een kredietmaximum van   € 189.110,--. Voorwaarde is o.a. dat het bedrijf levensvatbaar moet zijn en dat u door alle reguliere kredietinstellingen (banken en qredits) niet verder bent geholpen. Dit geldt zowel voor startende als gevestigde ondernemers.
De kredietaanvraag dient normaliter bij uw eigen gemeente te worden ingediend. Als u inwoner bent van de gemeente Hardenberg of Ommen dient u de aanvraag in te dienen bij het Regionaal bureau zelfstandigen (Rbz) in Zwolle. Meer info: www.rbzzwolle.nl


Qredits - leningen tot € 50.000,-
Qredits is geen bank maar een landelijke kredietinstelling voor ondernemers. Qredits is de handelsnaam van Stichting Microkrediet Nederland. Deze stichting (zonder winstoogmerk) is een uniek samenwerkingsverband tussen ABN AMRO Bank, ING Nederland en Rabobank Nederland en het Fonds Werken aan Wonen, het ministerie van Economische Zaken en het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en verstrekt leningen tot € 50.000,--. Hiervoor komt men in aanmerking wanneer men bij de bank niet terecht kan voor een reguliere lening.
Meer info: www.qredits.nl